Jegyzőkönyv

 

Jegyzőkönyv

 

 

 

 

Az Egerági Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 2015.február.01. 15:00 órai kezdettel,

7763, Egerág, Szabadság tér 1- 3.

alatt tartott közgyűlésről.

 

Jelen vannak: a mellékelt íven szereplő........fő

 

 

Kis- Nagy Gyula, az alakuló közgyűlés szervezője köszöntötte a megjelenteket, majd

jelentkezett az alakuló közgyűlés levelező elnökének. Javasolta, hogy az alakuló

közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Abai Tünde, jegyzőkönyv-hitelesítők: Krizmanics Tamásné,

Mazil Gabriella, a szavazatszámláló bizottság tagjai pedig a jegyzőkönyv-hitelesítők

legyenek. A jelöltek elfogadták a jelöléseket. A további javaslat, észrevétel nem érkezett.

Ezután a jelenlévők egyhangú, nyílt szavazással meghozzák az alábbi határozatot:

 

I/2015.(Il.01) számú határozat

Az alakuló közgyűlés levezető elnöke Kis- Nagy Gyula. Az alakuló közgyűlés

jegyzőkönyvét Abai Tünde vezeti, valamint Krizmanics Tamásné, és Mazil Gabriella

hitelesíti. A szavazatszámláló bizottság tagjai a jegyzőkönyv-hitelesítők, azaz

Krizmanics Tamásné, és Mazil Gabriella.

Kis- Nagy Gyula levezető elnök ezután javaslatot tett az alakuló közgyűlésről

napirendjére:

 

  • Döntés az egyesület megalakításáról

  • Az alapszabály ismertetése, megbeszélése

  • Az egyesület vezető tisztségviselőinek megválasztása

     

 

A napirenddel kapcsolatban észrevétel, javaslat nem érkezett. Ezután a jelenlévők

egyhangú, nyílt szavazással meghozták az alábbi határozatot:

 

 

2/2015.(II.01). Számú határozat

Az alakuló közgyűlés napirendje a következő pontból áll:

 

 

  1. Döntés az egyesület megalakításáról;

  2. Az alapszabály ismertetése, megbeszélése;

  3. Az alapszabály elfogadása;

  4. Az egyesület vezető tisztségviselőinek megválasztása;

 

  1.  

Döntés az egyesület megalakításáról

 

 

Kis- Nagy Gyula levezető elnök kérte a megjelenteket, hogy döntsenek az Egerági

Önkéntes Tűzoltó Egyesület megalapításáról. A jelenlévők egyhangú, nyílt

szavazással, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták;

 

3/2015.(II.01) .számú határozat

 

A jelenlévők egyhangúan elhatározták az Egerági Önkéntes Tűzoltó Egyesület

megalapítását.

 

Az alapszabály ismertetése, megbeszélése

 

 

Kis- Nagy Gyula részletesen ismertette az előzőleg elérhetővé tett, és a közgyűlésen is

kiosztott alapszabályt, a felmerülő kérdésekre választ adott.

 

Az alapszabály elfogadása

 

 

Az alapszabállyal kapcsolatban további kérdés, vagy módosító javaslat nem érkezett,

így a levezető elnök, szavazásra bocsátotta a kérdést. A jelenlévők egyhangú, nyílt

szavazással tartózkodás nélkül a következő határozatot hozták:

 

 

4/2015.(II.01) számú határozat

 

Az Egerági Önkéntes Tűzoltó Egyesület alakuló közgyűlése az egyesület

alapszabályát elfogadta, azt a jelenlévők magukra nézve kötelezőnek tartják.

Az alapszabály értelmében az

egyesület neve: Egerági Önkéntes Tűzoltó Egyesület

egyesület székhelye:7763 Egerág, Kassa.u.30

 

 

Az egyesület vezető tisztségviselőinek megválasztása

 

 

Kis- Nagy Gyula levezető elnök ismertette, hogy az egyesület alapszabály

értelmében, az elnökség három tisztségviselőjének megválasztására fog sor

kerülni, egyúttal jelentkezett az elnöki tisztség betöltésére, majd megkérdezte,

hogy más jelölt van-e. Miután az elnöki tisztségre mást nem jelöltek, és nem is

jelentkezett szavazásra bocsátotta a kérdést. A jelenlevők egyhangú, titkos

szavazással, a jelölt tartózkodásával, a következő határozatot hozták:

 

 

5/2015.(II.01) .számú határozat

 

Az Egerági Önkéntes Tűzoltó Egyesület alakuló közgyűlése Kis- Nagy Gyulát

választotta az egyesület elnökének.

 

 

A levezető elnök az egyesület alelnökeinek Takács Gábort és Bauer Józsefet

javasolta majd megkérdezte, hogy más jelölt van-e. Miután az alelnöki tisztégre

mást nem jelöltek, nem is jelentkezett szavazásra bocsátotta a kérdést,

Takács Gábor alelnökké választása kérdésében. A jelenlevők egyhangúan

titkos szavazással a jelölt tartózkodásával a következő határozatot hozták:

 

 

6 /2015.(II.01). Számú határozat

 

 

Az Egerági Önkéntes Tűzoltó Egyesület alakuló közgyűlése Takács Gábort

választotta az egyesület egyik alelnökének.

 

 

A levezető elnök szavazásra bocsátotta a kérdést Bauer József

alelnökké megválasztása kérdésében. Jelenlevők egyhangú titkos szavazással

a jelölt tartózkodásával a következő határozatot hozták:

 

 

7 /2015.(II.01).Számú határozat

 

 

Az Egerági Önkéntes Tűzoltó Egyesület alakuló közgyűlése Bauer Józsefet

választotta az egyesület másik alelnökének.

 

 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv lezárva:2015.február.01.

 

 

 

…................................ ….........................................

 

Levezető elnök Jegyzőkönyv vezető

 

 

 

 

 

…................................. …..........................................

 

Jegyzőkönyv hitelesítő Jegyzőkönyv hitelesítő