Közgyűlés

2017.03.26 18:45

Meghívó

 

Tisztelt Tagunk!

Ezúton tájékoztatom, hogy 2017.04.11-n, 18:00 órai kezdettel 7763 Egerág, Pozsony utca 87.sz. alatt Közgyűlést hívok össze.

Napirendi pontok:

 

1. napirendi pont: Egyesület nevének és Alapszabályának módosítása (Pécs város engedélyének hiánya miatt)

2. napirendi pont: Az 5/2017.(II.18). számú határozat Bírósági végzés miatti megvitatása, az Alapszabály módosítása

3. napirendi pont: A 10/2017.(II.18). számú határozat 3.§ (4) pontjának Bírósági végzés miatti megvitatása, az Alapszabály módosítása

4. napirendi pont: A 11/2017(II.18). számú határozat Bírósági végzés miatti megvitatása, az Alapszabály módosítása

 

 

Felhívom figyelmét, hogy a közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták.

A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait és kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye.

Megkérek minden Tagot, hogy a napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenni szíveskedjen!

 

Köszönettel                                                                                      Vas Tamás

                                                                                                              elnök

 

Egerág, 2017.03.26

Vissza